Даски и навлаки за пеглање

-12% 1,660.00 ден 1,890.00 ден

TEXELL Даска за пеглање Euro 21338E

-12% 1,230.00 ден 1,390.00 ден

TEXELL Даска за пеглање BASIC 20030A

-12% 3,470.00 ден 3,950.00 ден

TEXELL Даска за пеглање Exclusive MONO 36542B

-12% 2,499.00 ден 2,840.00 ден

TEXELL Даска за пеглање MONO TIB 232

-10% 215.00 ден 240.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C34F3

-12% 255.00 ден 290.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C42F3

-12% 370.00 ден 420.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM DC42F3

1,660.00 ден 1,890.00 ден

TEXELL Даска за пеглање Euro 21338E

0 %s од 5
(0)
Шифра: 13372
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за веш
 • Димензии: 120 x 38 sm
Во кошничкаСпореди
1,230.00 ден 1,390.00 ден

TEXELL Даска за пеглање BASIC 20030A

0 %s од 5
(0)
Шифра: 11950
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Памучен слој
 • Висина: 90 см
Во кошничкаСпореди
3,470.00 ден 3,950.00 ден

TEXELL Даска за пеглање Exclusive MONO 36542B

0 %s од 5
(0)
Шифра: 16071
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за алишта
 • Димензии: 120 x 42 cm
Во кошничкаСпореди
2,499.00 ден 2,840.00 ден

TEXELL Даска за пеглање MONO TIB 232

0 %s од 5
(0)
Шифра: 19420
 • 120 х 42 см
 • Висина99 см
 • Памучен слој 10 мм
 • Димензии 168х48х8 см
Во кошничкаСпореди
215.00 ден 240.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C34F3

0 %s од 5
(0)
Шифра: 12255
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Во кошничкаСпореди
255.00 ден 290.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C42F3

0 %s од 5
(0)
Шифра: 12256
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Во кошничкаСпореди
370.00 ден 420.00 ден

TEXELL Навлака за даска PREMIUM DC42F3

0 %s од 5
(0)
Шифра: 12729
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Euro 21338E

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за веш
 • Димензии: 120 x 38 sm
Шифра: 13372
1,660.00 ден 1,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање BASIC 20030A

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Памучен слој
 • Висина: 90 см
Шифра: 11950
1,230.00 ден 1,390.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Exclusive MONO 36542B

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за алишта
 • Димензии: 120 x 42 cm
Шифра: 16071
3,470.00 ден 3,950.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање MONO TIB 232

0 %s од 5
(0)
Texell
 • 120 х 42 см
 • Висина99 см
 • Памучен слој 10 мм
 • Димензии 168х48х8 см
Шифра: 19420
2,499.00 ден 2,840.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C34F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Шифра: 12255
215.00 ден 240.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C42F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Шифра: 12256
255.00 ден 290.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM DC42F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
Шифра: 12729
370.00 ден 420.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Euro 21338E

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за веш
 • Димензии: 120 x 38 sm
1,660.00 ден 1,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање BASIC 20030A

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Памучен слој
 • Висина: 90 см
1,230.00 ден 1,390.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Exclusive MONO 36542B

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за алишта
 • Димензии: 120 x 42 cm
3,470.00 ден 3,950.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање MONO TIB 232

0 %s од 5
(0)
Texell
 • 120 х 42 см
 • Висина99 см
 • Памучен слој 10 мм
 • Димензии 168х48х8 см
2,499.00 ден 2,840.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C34F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
215.00 ден 240.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C42F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
255.00 ден 290.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM DC42F3

0 %s од 5
(0)
Texell
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
370.00 ден 420.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Euro 21338E

0 %s од 5
(0)
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за веш
 • Димензии: 120 x 38 sm
1,660.00 ден 1,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање BASIC 20030A

0 %s од 5
(0)
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Памучен слој
 • Висина: 90 см
1,230.00 ден 1,390.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање Exclusive MONO 36542B

0 %s од 5
(0)
 • Стабилна,квалитетна
 • Лесно прилагодлива
 • Решетка за алишта
 • Димензии: 120 x 42 cm
3,470.00 ден 3,950.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Даска за пеглање MONO TIB 232

0 %s од 5
(0)
 • 120 х 42 см
 • Висина99 см
 • Памучен слој 10 мм
 • Димензии 168х48х8 см
2,499.00 ден 2,840.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C34F3

0 %s од 5
(0)
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
215.00 ден 240.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM C42F3

0 %s од 5
(0)
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
255.00 ден 290.00 ден Во кошничкаСпореди

TEXELL Навлака за даска PREMIUM DC42F3

0 %s од 5
(0)
 • Памучна ткаенина 100%
 • Пенаста влошка од 3 мм
 • Отпорна на топлина
 • Цврсти бои
370.00 ден 420.00 ден Во кошничкаСпореди

Прикажување на еден резултат