Tesla

-13% 17,990.00 ден 20,700.00 ден

TESLA Замрзнувач RH 2950M1

-13% 23,990.00 ден 27,600.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT34EX81-1232IAW Wi-Fi

-13% 26,390.00 ден 30,350.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT34TP21-1232IAWT

-13% 42,380.00 ден 48,740.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT51EX21-1832IA

-13% 32,990.00 ден 37,940.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT51TP21-1832IAW

-14% 17,990.00 ден 20,900.00 ден

TESLA Клима уред TT35XC1-12410B

-13% 28,200.00 ден 32,430.00 ден

TESLA Клима уред TT51X81-18410A

-13% 1,390.00 ден 1,590.00 ден

TESLA Мобилен телефон Feature 3.1

17,990.00 ден 20,700.00 ден

TESLA Замрзнувач RH 2950M1

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Висина: 85 cm
– Ширина: 111,5 cm
– Рачно одмрзнување
– Нето волумен: 290 l


Во кошничкаСпореди
23,990.00 ден 27,600.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT34EX81-1232IAW Wi-Fi

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 3770 W
– Максимален капацитет на греење: 3810 W
– Просечна моќност: 3400/3420 W


Во кошничкаСпореди
26,390.00 ден 30,350.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT34TP21-1232IAWT

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Eнергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:3770.00 w
– Максимален капацитет на греење:3810.00 w
– Просечна моќност:3400/3430 w


Во кошничкаСпореди
42,380.00 ден 48,740.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT51EX21-1832IA

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 5910 W
– Максимален капацитет на греење: 6070 W
– Просечна моќност: 5100/5100 W


Во кошничкаСпореди
32,990.00 ден 37,940.00 ден

TESLA Инвертер клима уред TT51TP21-1832IAW

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:5900.00 w
– Максимален капацитет на греење:6080.00 w
– Просечна моќност:5100/5130 w


Во кошничкаСпореди
17,990.00 ден 20,900.00 ден

TESLA Клима уред TT35XC1-12410B

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Eнергетска класа (seer/scop):b (3.01/3.41)
– Mаксимален капацитет на ладење:3230.00 w
– Mаксимален капацитет на греење:3370.00 w
– Просечна моќност:3230/3370 w


Во кошничкаСпореди
28,200.00 ден 32,430.00 ден

TESLA Клима уред TT51X81-18410A

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа (seer/scop):a (3.21/3.61)
– Максимален капацитет на ладење:4990.00 w
– Максимален капацитет на греење:5310.00 w
– Просечна моќност:4990/5310 w


Во кошничкаСпореди
1,390.00 ден 1,590.00 ден

TESLA Мобилен телефон Feature 3.1

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Дисплеј 2.4″
– Резолуција 240*320 pix
– Димензии 124x53x10.8 mm
– Тежина 80g
– Проширување MicroSD™ до 16GB


Во кошничкаСпореди

TESLA Замрзнувач RH 2950M1

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Висина: 85 cm
– Ширина: 111,5 cm
– Рачно одмрзнување
– Нето волумен: 290 l


Шифра: Нема
17,990.00 ден 20,700.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34EX81-1232IAW Wi-Fi

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 3770 W
– Максимален капацитет на греење: 3810 W
– Просечна моќност: 3400/3420 W


Шифра: Нема
23,990.00 ден 27,600.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34TP21-1232IAWT

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Eнергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:3770.00 w
– Максимален капацитет на греење:3810.00 w
– Просечна моќност:3400/3430 w


Шифра: Нема
26,390.00 ден 30,350.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51EX21-1832IA

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 5910 W
– Максимален капацитет на греење: 6070 W
– Просечна моќност: 5100/5100 W


Шифра: Нема
42,380.00 ден 48,740.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51TP21-1832IAW

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:5900.00 w
– Максимален капацитет на греење:6080.00 w
– Просечна моќност:5100/5130 w


Шифра: Нема
32,990.00 ден 37,940.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT35XC1-12410B

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Eнергетска класа (seer/scop):b (3.01/3.41)
– Mаксимален капацитет на ладење:3230.00 w
– Mаксимален капацитет на греење:3370.00 w
– Просечна моќност:3230/3370 w


Шифра: Нема
17,990.00 ден 20,900.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT51X81-18410A

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (seer/scop):a (3.21/3.61)
– Максимален капацитет на ладење:4990.00 w
– Максимален капацитет на греење:5310.00 w
– Просечна моќност:4990/5310 w


Шифра: Нема
28,200.00 ден 32,430.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Мобилен телефон Feature 3.1

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Дисплеј 2.4″
– Резолуција 240*320 pix
– Димензии 124x53x10.8 mm
– Тежина 80g
– Проширување MicroSD™ до 16GB


Шифра: Нема
1,390.00 ден 1,590.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Замрзнувач RH 2950M1

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Висина: 85 cm
– Ширина: 111,5 cm
– Рачно одмрзнување
– Нето волумен: 290 l


17,990.00 ден 20,700.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34EX81-1232IAW Wi-Fi

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 3770 W
– Максимален капацитет на греење: 3810 W
– Просечна моќност: 3400/3420 W


23,990.00 ден 27,600.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34TP21-1232IAWT

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Eнергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:3770.00 w
– Максимален капацитет на греење:3810.00 w
– Просечна моќност:3400/3430 w


26,390.00 ден 30,350.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51EX21-1832IA

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 5910 W
– Максимален капацитет на греење: 6070 W
– Просечна моќност: 5100/5100 W


42,380.00 ден 48,740.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51TP21-1832IAW

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:5900.00 w
– Максимален капацитет на греење:6080.00 w
– Просечна моќност:5100/5130 w


32,990.00 ден 37,940.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT35XC1-12410B

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Eнергетска класа (seer/scop):b (3.01/3.41)
– Mаксимален капацитет на ладење:3230.00 w
– Mаксимален капацитет на греење:3370.00 w
– Просечна моќност:3230/3370 w


17,990.00 ден 20,900.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT51X81-18410A

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Енергетска класа (seer/scop):a (3.21/3.61)
– Максимален капацитет на ладење:4990.00 w
– Максимален капацитет на греење:5310.00 w
– Просечна моќност:4990/5310 w


28,200.00 ден 32,430.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Мобилен телефон Feature 3.1

0 %s од 5
(0)
Tesla

– Дисплеј 2.4″
– Резолуција 240*320 pix
– Димензии 124x53x10.8 mm
– Тежина 80g
– Проширување MicroSD™ до 16GB


1,390.00 ден 1,590.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Замрзнувач RH 2950M1

0 %s од 5
(0)

– Висина: 85 cm
– Ширина: 111,5 cm
– Рачно одмрзнување
– Нето волумен: 290 l


17,990.00 ден 20,700.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34EX81-1232IAW Wi-Fi

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 3770 W
– Максимален капацитет на греење: 3810 W
– Просечна моќност: 3400/3420 W


23,990.00 ден 27,600.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT34TP21-1232IAWT

0 %s од 5
(0)

– Eнергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:3770.00 w
– Максимален капацитет на греење:3810.00 w
– Просечна моќност:3400/3430 w


26,390.00 ден 30,350.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51EX21-1832IA

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа (SEER/SCOP): A++ (6.1/4.0)
– Максимален капацитет на ладење: 5910 W
– Максимален капацитет на греење: 6070 W
– Просечна моќност: 5100/5100 W


42,380.00 ден 48,740.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Инвертер клима уред TT51TP21-1832IAW

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа (seer/scop):a++ (6.10/4.0)
– Максимален капацитет на ладење:5900.00 w
– Максимален капацитет на греење:6080.00 w
– Просечна моќност:5100/5130 w


32,990.00 ден 37,940.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT35XC1-12410B

0 %s од 5
(0)

– Eнергетска класа (seer/scop):b (3.01/3.41)
– Mаксимален капацитет на ладење:3230.00 w
– Mаксимален капацитет на греење:3370.00 w
– Просечна моќност:3230/3370 w


17,990.00 ден 20,900.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Клима уред TT51X81-18410A

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа (seer/scop):a (3.21/3.61)
– Максимален капацитет на ладење:4990.00 w
– Максимален капацитет на греење:5310.00 w
– Просечна моќност:4990/5310 w


28,200.00 ден 32,430.00 ден Во кошничкаСпореди

TESLA Мобилен телефон Feature 3.1

0 %s од 5
(0)

– Дисплеј 2.4″
– Резолуција 240*320 pix
– Димензии 124x53x10.8 mm
– Тежина 80g
– Проширување MicroSD™ до 16GB


1,390.00 ден 1,590.00 ден Во кошничкаСпореди

Прикажување на еден резултат