ИТ и мрежни кабли

-9% 499.00 ден 549.00 ден

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

-9% 280.00 ден 308.00 ден

HAMA USB H 054514

-9% 870.00 ден 957.00 ден

HAMA USB H 054590

-9% 165.00 ден 182.00 ден

HAMA USB кабел H 029100

-9% 146.00 ден 161.00 ден

HAMA USB кабел H 030619

-9% 315.00 ден 347.00 ден

HAMA USB кабел H 041533

-9% 240.00 ден 264.00 ден

HAMA USB кабел H 045021

-9% 410.00 ден 451.00 ден

HAMA USB Споен кабел H 078419

-9% 375.00 ден 413.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030590

-9% 210.00 ден 231.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030593

-9% 520.00 ден 572.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030598

-9% 590.00 ден 649.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030621

-9% 265.00 ден 292.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041894

-9% 310.00 ден 341.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041895

499.00 ден 549.00 ден

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14098
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
Во кошничкаСпореди
280.00 ден 308.00 ден

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14152
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
Во кошничкаСпореди
870.00 ден 957.00 ден

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14153
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
Во кошничкаСпореди
165.00 ден 182.00 ден

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14079
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
146.00 ден 161.00 ден

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14090
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
Во кошничкаСпореди
315.00 ден 347.00 ден

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14101
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
Во кошничкаСпореди
240.00 ден 264.00 ден

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14130
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
410.00 ден 451.00 ден

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14160
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
375.00 ден 413.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14087
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
210.00 ден 231.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14088
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
520.00 ден 572.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14089
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
590.00 ден 649.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14091
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
265.00 ден 292.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14102
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
310.00 ден 341.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14103
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
Шифра: 14098
499.00 ден 549.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
hama
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
Шифра: 14152
280.00 ден 308.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
Шифра: 14153
870.00 ден 957.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14079
165.00 ден 182.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
hama
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
Шифра: 14090
146.00 ден 161.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
Шифра: 14101
315.00 ден 347.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14130
240.00 ден 264.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
hama
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14160
410.00 ден 451.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14087
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14088
210.00 ден 231.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14089
520.00 ден 572.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14091
590.00 ден 649.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14102
265.00 ден 292.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14103
310.00 ден 341.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
499.00 ден 549.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
hama
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
280.00 ден 308.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
870.00 ден 957.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
165.00 ден 182.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
hama
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
146.00 ден 161.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
315.00 ден 347.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
240.00 ден 264.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
hama
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
410.00 ден 451.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
210.00 ден 231.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
520.00 ден 572.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
590.00 ден 649.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
265.00 ден 292.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
310.00 ден 341.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
499.00 ден 549.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
280.00 ден 308.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
870.00 ден 957.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
165.00 ден 182.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
146.00 ден 161.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
315.00 ден 347.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
240.00 ден 264.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
410.00 ден 451.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
210.00 ден 231.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
520.00 ден 572.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
590.00 ден 649.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
265.00 ден 292.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
310.00 ден 341.00 ден Во кошничкаСпореди

Прикажување на еден резултат