ИТ и мрежни кабли

-12% 360.00 ден 410.00 ден

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

-11% 170.00 ден 190.00 ден

HAMA USB H 054514

-12% 450.00 ден 510.00 ден

HAMA USB H 054590

-11% 80.00 ден 90.00 ден

HAMA USB кабел H 029100

-13% 70.00 ден 80.00 ден

HAMA USB кабел H 030619

-12% 150.00 ден 170.00 ден

HAMA USB кабел H 041533

-10% 135.00 ден 150.00 ден

HAMA USB кабел H 045021

-12% 220.00 ден 250.00 ден

HAMA USB Споен кабел H 078419

-9% 375.00 ден 413.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030590

-13% 105.00 ден 120.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030593

-12% 299.00 ден 340.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030598

-12% 360.00 ден 410.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030621

-10% 135.00 ден 150.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041894

-11% 170.00 ден 190.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041895

360.00 ден 410.00 ден

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14098
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
Во кошничкаСпореди
170.00 ден 190.00 ден

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14152
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
Во кошничкаСпореди
450.00 ден 510.00 ден

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14153
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
Во кошничкаСпореди
80.00 ден 90.00 ден

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14079
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
70.00 ден 80.00 ден

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14090
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
Во кошничкаСпореди
150.00 ден 170.00 ден

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14101
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
Во кошничкаСпореди
135.00 ден 150.00 ден

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14130
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
220.00 ден 250.00 ден

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14160
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Во кошничкаСпореди
375.00 ден 413.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14087
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
105.00 ден 120.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14088
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
299.00 ден 340.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14089
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
360.00 ден 410.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14091
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
135.00 ден 150.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14102
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди
170.00 ден 190.00 ден

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
Шифра: 14103
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
Шифра: 14098
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
hama
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
Шифра: 14152
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
Шифра: 14153
450.00 ден 510.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14079
80.00 ден 90.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
hama
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
Шифра: 14090
70.00 ден 80.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
Шифра: 14101
150.00 ден 170.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14130
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
hama
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
Шифра: 14160
220.00 ден 250.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14087
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14088
105.00 ден 120.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14089
299.00 ден 340.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14091
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14102
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
Шифра: 14103
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
hama
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
450.00 ден 510.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
80.00 ден 90.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
hama
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
70.00 ден 80.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
hama
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
150.00 ден 170.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
hama
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
hama
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
220.00 ден 250.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
105.00 ден 120.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
299.00 ден 340.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
hama
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB 2.0 Hub H 039690

0 %s од 5
(0)
 • Боја : сива
 • Можност за поврзување до 4 уреди на една USB порта
 • Димензии: 11.0 x 3.5 x 2.0 cm
 • Вклучува пренапонска заштита на компјутер
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054514

0 %s од 5
(0)
 • Со голема брзина за пренос на податоци
 • Боја: Црна
 • Приклучок со низок отпор за сигурен пренос на податоци
 • За поврзување smartphone / таблет
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB H 054590

0 %s од 5
(0)
 • Боја : Црна
 • За пренос на аудио / видео податоци и сигнали
 • Компактен адаптер
 • Со висока резолуција и целосен HD квалитет
450.00 ден 510.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 029100

0 %s од 5
(0)
 • За поврзување на PC / лаптоп
 • Боја : сива
 • Должина: 3 м
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
80.00 ден 90.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 030619

0 %s од 5
(0)
 • USB продолжен кабел
 • Боја : сива
 • Должина: 1,8 м
 • Висока механичка сила
70.00 ден 80.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 041533

0 %s од 5
(0)
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,8 м
 • Мини B утикач
 • Висока механичка сила
150.00 ден 170.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB кабел H 045021

0 %s од 5
(0)
 • За поврзување на PC / лаптоп и USB уред
 • Должина: 1,8 m
 • Боја : Сива
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA USB Споен кабел H 078419

0 %s од 5
(0)
 • Дополнителна заштита
 • Боја: Црна
 • Должина: 1,8 m
 • Пренос на податоци : 480 Mbit / s
220.00 ден 250.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030590

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 10 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
375.00 ден 413.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030593

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
105.00 ден 120.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030598

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 20 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
299.00 ден 340.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 030621

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 15 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
360.00 ден 410.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041894

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 1,5 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
135.00 ден 150.00 ден Во кошничкаСпореди

HAMA Мрежен кабел H 041895

0 %s од 5
(0)
 • Категорија: CAT 5 Е
 • Боја: Сива
 • Должина : 3 м
 • Пренос на податоци до 1000 Mbps
170.00 ден 190.00 ден Во кошничкаСпореди

Прикажување на еден резултат