Search results: “shorai”

-20% 86,990.00 ден 109,200.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B18J2KVRG-E

-23% 60,990.00 ден 78,800.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B13J2KVRG-E

-22% 52,990.00 ден 67,890.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B10J2KVRG-E

-20% 65,990.00 ден 82,800.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E

-20% 57,500.00 ден 71,890.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E

-20% 49,990.00 ден 62,100.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B10J2KVSG-E

86,990.00 ден 109,200.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B18J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 5/6 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди
60,990.00 ден 78,800.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B13J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3,5/4,2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди
52,990.00 ден 67,890.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B10J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2,5/3,5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди
65,990.00 ден 82,800.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 4.6/5.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди
57,500.00 ден 71,890.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3.5/4.2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди
49,990.00 ден 62,100.00 ден

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B10J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
Шифра: Нема

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2/2.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B18J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 5/6 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
86,990.00 ден 109,200.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B13J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3,5/4,2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
60,990.00 ден 78,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B10J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2,5/3,5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
52,990.00 ден 67,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 4.6/5.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
65,990.00 ден 82,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3.5/4.2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
57,500.00 ден 71,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B10J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2/2.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


Шифра: Нема
49,990.00 ден 62,100.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B18J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 5/6 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


86,990.00 ден 109,200.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B13J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3,5/4,2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


60,990.00 ден 78,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B10J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2,5/3,5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


52,990.00 ден 67,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 4.6/5.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


65,990.00 ден 82,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3.5/4.2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


57,500.00 ден 71,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B10J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)
TOSHIBA

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2/2.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


49,990.00 ден 62,100.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B18J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 5/6 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


86,990.00 ден 109,200.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B13J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3,5/4,2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


60,990.00 ден 78,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI PREMIUM RAS-B10J2KVRG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A++/A++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2,5/3,5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


52,990.00 ден 67,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 4.6/5.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


65,990.00 ден 82,800.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 3.5/4.2 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


57,500.00 ден 71,890.00 ден Во кошничкаСпореди

TOSHIBA Инвертер клима уред SHORAI EDGE RAS-B10J2KVSG-E

0 %s од 5
(0)

– Енергетска класа A+++/A+++ ладење и греење
– Капацитет ладење/греење 2/2.5 kW
– Опсег на работа -15/+46 °C
– Ниска потрошувачка во сите услови


49,990.00 ден 62,100.00 ден Во кошничкаСпореди

Прикажување на еден резултат